ส่งของชิ้นใหญ่ไปรษณีย์ไทย

รับ ส่งของชิ้นใหญ่ไปรษณีย์ไทย ที่ไม่สามารถส่งได้ ราคาถูก

ส่งของชิ้นใหญ่ไปรษณีย์ไทย ราคาถูกกว่าขนส่งเอกชน ค่อนข้างมาก ปรกติไปรษณีย์จะมีบริการส่งของ สินค้า ต่างๆมากมาย ส่งของชิ้นใหญ่เป็นอีกบริการหนึ่งที่เพิ่มเข้ามา ไปรษณีย์ไทยจึงได้มีการพัฒนาตามยุคสมัยไปด้วยการรับส่งของชิ้นใหญ่ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดทั่วประเทศ ในราคาที่ถูก ประหยัด และจัดส่งที่รวดเร็ว และยังมีการรับประกัน ที่ทำให้มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยสำหรับของที่จัดส่งทางไปรษณีย์

ส่งของชิ้นใหญ่ไปรษณีย์ไทย ราคา

ส่งของชิ้นใหญ่ไปรษณีย์ไทย ราคาถูก แต่มีข้อจำกัด

 • การหุ้มห่อ ให้ถูกต้องตามระเบียบซึ่งบางครั้งยากมาก ด้วยลักษณะรูปร่างที่ยากต่อการหุ้มห่อ จำเป็นต้องมีการดัดแปลงขนาดกล่อง เพื่อให้สามารถบรรจุสิ่งของและจัดส่งได้
 • การต้องขนสิ่งของที่จะส่งไปถึงที่ทำการไปรษณีย์ ซึ่งบางครั้งอาจจะเป็นของชิ้นใหญ่ หรือ หนัก การขนไปที่ไปรษณีย์จึงยากมาก จนบางครั้งผู้ฝากส่งไม่สามารถ นำไปจัดส่งได้
 • น้ำหนักและขนาดของชิ้นใหญ่มากๆ ต้องตรวจสอบรายละเอียดก่อนนำไปที่ไปรษณีย์
 • กล่องบรรจุมีขนาดที่แน่นอน การดัดแปลงเพื่อให้หุ้มห่อได้ต้องใช้ทักษะ เพื่อให้สามารถห่อและจัดส่งได้

ส่งทีวีไปต่างจังหวัดกับไปรษณีย์ แต่ไม่มีกล่อง ทำยังไงดี

ส่งทีวีขนาดใหญ่ต้องห่อใส่กล่องให้แน่นหนาและเรียบร้อย แต่กล่องสำหรับใส่ทีวีโดยปรกติไม่สามารถจัดซี้อได้ทั่วๆไป พัดลมไอน้ำจำเป็นต้องหากล่องขนาดใหญ่ สำหรับบรรจุเพื่อการจัดส่งที่ปลอดภัย

ส่งทีวีไปต่างจังหวัดไปรษณีย์ มีขนาดที่ไม่เกิน 50 นิ้ว ถ้าเกินกว่านี้ เช่นทีวี 55 นิ้ว 60 นิ้ว สามารถส่งด้วยขนส่งเอกชนอื่นๆได้ Antzmove มีบริการจัดส่งทีวีโดยผ่านทางไปรษณีย์ไทย ด้วยราคาที่เหมาะสม หุ้มห่อ พร้อมกล่อง ให้อย่างถูกต้องตามระเบียบ

เรามีบริการห่อหุ้มสิ่งของทุกชนิด ไม่มีกล่องขนาดที่พอเหมาะสำหรับทีวี ไม่เป็นปัญหาสำหรับเรา เรามีบริการจัดเตรียมห่อหุ้มบรรจุกล่อง ให้ถูกระเบียบของการจัดส่งโดยไปรษณีย์ สามารถจัดส่งได้แน่นอน

อัตรา ส่งของชิ้นใหญ่ไปรษณีย์ไทย ราคา เท่าไหร่

 • รับฝากน้ำหนักตั้งแต่ 30-200 กิโลกรัม
 • ขนาดไม่เกินด้านละ
  • กว้าง 150
  • ยาว 200
  • สูง150 เซนติเมตร
 • มาตรฐานการระยะเวลาการนำจ่ายภายใน 2-4 วันทำการ
 • อัตราค่าบริการคิดตามน้ำหนักหรือปริมาตรสิ่งของที่ฝากส่ง (อย่างใดอย่างหนึ่ง) และระยะทางในการจัดส่งสิ่งของ
 • กรณีเป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น โทรทัศน์ มอเตอร์ไซค์ ฯลฯ จะใช้อัตราตามที่ ปณท กำหนด
 • ท่านสามารถ download ไฟล์อัตราค่าบริการได้ที่ลิงก์นี้ https://www.thailandpost.co.th/un/article_detail/product/561/64
 • ถ้าไม่มีกล่องใส่สิ่งของ ติดต่อที่จุดบริการหุ้มห่อเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ช่วยหุ้มห่อสิ่งของที่ท่านต้องการฝากส่ง (ในส่วนนี้จะมีค่าบริการหุ้มห่อและค่าวัสดุหุ้มห่อเพิ่มเติมครับ)

วิธีการส่งของใหญ่กับไปรษณีย์ไทย

ไปรษณีย์ไทยมีบริการขนส่งสิ่งของขนาดใหญ่ แต่ไม่มีบริการไปรับสิ่งของถึงบ้านผู้ฝากส่ง จำเป็นต้องนำสิ่งของมาฝากส่งเอง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ และเมื่อสิ่งของถึง ที่ทำการไปรษณีย์ปลายทางแล้ว ผู้รับจะต้องเข้ามารับสิ่งของเองด้วยครับ

หลักเกณฑ์การห่อของชิ้นใหญ่ส่งทางไปรษณีย์

 • หุ้มห่อสิ่งของด้วยกล่องกระดาษ หรือวัสดุสำหรับหุ้มห่อสิ่งของที่ฝากส่งให้เรียบร้อยแน่นหนา
 • สิ่งของที่โดยสภาพทำการขนส่งได้ เช่น เครื่องเรือน/เฟอร์นิเจอร์ โต๊ะ เก้าอี้ บานประตู หน้าต่าง ถังน้ำ ไม่ต้องบรรจุหีบห่อ หรือไม่ต้องหุ้มห่อ หรือหุ้มห่อเพียงบางส่วน เพื่อป้องกันการเสียหายที่อาจเกิดจากการกระทบกระแทกหรือ รอยขีดข่วน ให้รับฝากส่งได้โดยไม่ต้องหุ้มห่อ แต่ต้องมีวัสดุ เช่น ใช้กระดาษลูกฟูก หรือวัสดุกันกระแทก ป้องกันการกระทบกระแทก หรือ ขีดข่วนบริเวณขอบมุมหรือส่วนที่บอบบาง
 • สิ่งของที่แตกหักได้ง่ายในขณะขนส่ง ซึ่งต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ เช่น โทรทัศน์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เป็นต้น ต้องหุ้มห่อโดยบรรจุกล่องที่แข็งแรง เช่น กล่องโลหะ กล่องไม้ กล่องพลาสติก หรือกล่องกระดาษแข็ง โดยมีวัสดุกันกระแทกอยู่ด้านในเพื่อป้องกันความเสียหาย ระหว่างสิ่งของที่ฝากส่งหรือสิ่งของกับกล่องที่บรรจุในขณะขนส่ง และอาจเขียนข้อความว่า “ระวัง ของแตก” หรือใช้กล่องที่ใช้บรรจุมาจากโรงงานหรือบริษัทผู้ผลิต (ถ้ามี)
 • กรณี ผู้ฝากส่งยืนยันที่จะฝากส่งโดยไม่หุ้มห่อและไม่เรียกร้องค่าเสียหายหากเกิดชำรุดเสียหายขึ้น จะต้องบันทึกยืนยันไว้ในใบรับฝากบริเวณที่ให้หมายเหตุแต่ทั้งนี้ ปณท อาจจะปฏิเสธการรับฝากส่งก็ได้
 • ผู้ฝากส่งต้องเป็นฝ่ายจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการบรรจุหีบห่อหรือหุ้มห่อเอง
 • รถจักรยานยนต์ ควรใช้วัสดุกันกระแทกหุ้มห่อบริเวณที่เสียงต่อการชำรุด แตกหักเสียหาย เช่น บริเวณ ตัวถังของรถ และกระจก ไฟเลี้ยว ไฟท้าย เป็นต้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดรอยขีดข่วนหรือแตกหักเสียหายระหว่างการขนส่ง
 • สิ่งของที่ถอดประกอบได้ เช่น เตียงนอน โต๊ะคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ต้องถอดส่วนประกอบแต่ละส่วนแยกออกจากกันก่อน แล้วนำชิ้นส่วนทั้งหมดมาวัดขนาด หรือชั่งน้ำหนักคิดค่าบริการตามแต่กรณี เพื่อลดพื้นที่ระวางขนส่ง
 • สิ่งของที่ใช้ร่วมกัน เช่น คอมพิวเตอร์พร้อมเครื่องพิมพ์(Printer) , โต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ เป็นต้น ต้องแยกฝากส่งระหว่างคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ หรือโต๊ะคอมพิวเตอร์กับเก้าอี้ หากฝากส่งโดยบรรจุไว้ในหีบห่อหรือหุ้มห่อรวมไว้ด้วยกันได้ ให้ฝากส่งและชำระค่าบริการเป็นชิ้นเดียวได้

Postantz บริการ หุ้มห่อ ของขนาดใหญ่ พร้อมนำส่งให้ถึงไปรษณีย์

สินค้าขนาดใหญ่ ที่ส่งผ่านทางไปรษณีย์ จำเป็นต้องหุ้มห่อให้ถูกระเบียบจึงสามารถนำส่งได้ และด้วยข้อจำกัดของขนาด กล่อง ลัง ที่มีขนาดที่แน่นอน ทำให้เกิดปัญหาคือ ไม่สามารถหุ้มห่อด้วยขั้นตอนปรกติได้ จำเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการห่อและซิลแบบพิเศษ เรามีบริการหุ้มห่อและนำส่งทางให้ถึงทุกไปรษณีย์ ที่บริการรับส่งของขนาดใหญ่ ด้วยราคาค่าจัดส่งของไปรษณีย์ไทย

ส่งพัสดุด่วน1วัน

ปัญหาขนาดของกล่อง ลัง สำหรับบรรจุสิ่งของเพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์ สิ่งของหลายชนิดมีขนาดที่ไม่พอดีกับกล่อง จึงทำให้มีปัญหาในการส่ง ขนย้าย การดัดแปลงขนาดของกล่องบรรจุเพื่อให้ได้ขนาดเป็นสิ่งจำเป็น

ดัดแปลงขนาดกล่อง คือความเชี่ยวชาญเฉพาะของเรา ส่งได้ทุกอย่างที่คุณต้องการส่ง

ด้วยประสบการณ์กว่า20ปี การดัดแปลงกล่องเพื่อให้ได้ขนาด จึงเป็นงานที่ร้าน postantz มีความชำนาญ เชี่ยวชาญมากกว่าร้านอื่นๆทั่วๆไป สิ่งของทุกชนิด เราสามารถจัดส่งได้ ไม่จำกัดขนาดสิ่งของ ไม่จำกัดรูปร่าง ส่งได้ สอบถามโทร 0840744810

รับส่งเตาอบ

ดูรายละเอียด สอบถามขั้นตอนการห่อและนำส่งไปรษณีย์

บทความ

คำถาม ส่งของชิ้นใหญ่ไปรษณีย์ไทย ราคา pantip

Q.ส่งรถมอเตอร์ไซค์ จากบุรีรัมย์ไปเชียงใหม่ รถเครื่องยนต์125cc ราคาเท่าไรครับ

ตรวจสอบอัตราค่าบริการ ขนาดเครื่องยนต์ ไม่เกิน 150 CC ต้นทางโซน 7 ปลายทาง โซน 6  อัตราค่าฝากส่ง 2,880 บาท และอาจจะมีค่าบริการหุ้มห่อเพิ่มเติม สำหรับเอกสารที่ใช้ในการฝากส่ง
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ฝากส่ง
2. สำเนาคู่มือรถ / สำเนาซื้อขาย กรณีที่ยังไม่ได้สำเนาคู่มือรถฯ
3. รถจักรยานยนต์ที่จะส่งจะต้องเหลือน้ำมันให้น้อยที่สุด
4. เอกสารการฝากส่งสามารถสอบถามได้จากที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ดูที่พันทิป

https://www.thestorythailand.com/03/03/2023/92339/

https://www.thailandpost.co.th/un/article_detail/product/561/64


Scroll to Top